×

เปิด 7 รายชื่อคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2023
  • LOADING...

สืบเนื่องจากการหารือระหว่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว 

 

นำมาสู่คำสั่งแต่งตั้ง ‘คณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร’ อันประกอบด้วย 7 บุคคลสำคัญในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ประกอบด้วย ด้านการจราจร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้าน PM2.5 และด้านการนำสายสื่อสารลงดิน

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising