×

ปภ. รายงานสถิติ 2 วันแรกของ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 541 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 550 คน เสียชีวิต 63 คน

โดย THE STANDARD TEAM
13.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (13 เมษายน) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 307 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 299 คน ผู้เสียชีวิต 38 คน 

 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ 7 วันอันตราย (11-12 เมษายน 2567) เกิดอุบัติเหตุรวม 541 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 550 คน ผู้เสียชีวิตรวม 63 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 42 จังหวัด

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 41.37 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.17 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 20.20 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.91 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 86.32 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.07 ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน ร้อยละ 25.73 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01-17.00 น. และเวลา 19.01-20.00 น. ร้อยละ 7.49 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 18.69 

 

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พะเยา (15 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์และพะเยา (14 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และเชียงราย (3 คน)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising