×

4 วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุสะสม 1,259 ครั้ง ศปถ. สั่งเจ้าหน้าที่รับมือประชาชนเดินทางกลับ

โดย THE STANDARD TEAM
15.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (15 เมษายน) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ว่า

 

เกิดอุบัติเหตุ 317 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 311 คน ผู้เสียชีวิต 38 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วร้อยละ 37.22, ดื่มแล้วขับร้อยละ 25.87 และทัศนวิสัยไม่ดีร้อยละ 15.46 

 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.51 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงร้อยละ 80.76, ถนนกรมทางหลวงร้อยละ 35.65, ถนนใน อบต. หรือหมู่บ้านร้อยละ 35.33 ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 18.01-19.00 น. ร้อยละ 7.57 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 20.92 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,763 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,529 คน

 

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดน่าน (14 ครั้ง), จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัดน่าน (16 คน), จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (3 คน)

 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ (วันที่ 11-14 เมษายน 2567) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,259 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,279 คน ผู้เสียชีวิตรวม 162 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 21 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (50 ครั้ง), จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (54 คน), จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดร้อยเอ็ด (10 คน)

 

พล.ต.ท. กรไชย กล่าวว่า ประชาชนบางส่วนยังมีการเล่นน้ำสงกรานต์ ขณะที่บางส่วนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจในแต่ละภาค ทำให้เส้นทางสายหลักเริ่มมีการจราจรหนาแน่น ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยพื้นที่ที่ยังมีการเล่นน้ำสงกรานต์ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ 

 

ส่วนในเส้นทางสายหลักขาเข้ากรุงเทพฯ และเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค เน้นการจัดตั้งจุดตรวจและเพิ่มความถี่เรียกตรวจในเส้นทางเสี่ยง โดยเฉพาะทางตรงที่มีระยะทางไกลและมีจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ที่จัดการเล่นสงกรานต์ โดยดูแลไม่ให้มีความวุ่นวาย การทะเลาะวิวาท การพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่จัดงาน การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 

 

ด้าน ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า แม้ว่าจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จะลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา แต่ ศปถ. ก็ยังขอกำชับให้จังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

 

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน 2567 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้ถนนเปียกลื่น และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอฝากเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ

 

ภาพ: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising