×

6 หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ขอศาลเปิดกว้างนำบุคคลให้ข้อมูลปมวินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แค่ 4 นักวิชาการ


โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2021
  • LOADING...
6 หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ขอศาลเปิดกว้างนำบุคคลให้ข้อมูลปมวินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แค่ 4 นักวิชาการ


วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) มีการเผยแพร่หนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้แก่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และ นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอให้เปิดกว้างในการนำบุคคลมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา มีรายละเอียดระบุว่า

 

ตามที่ประธานรัฐสภาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยตามเรื่องพิจารณาที่ 4/2564 และศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ มีชัย ฤชุพันธุ์, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ อุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น

 

ข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายหนังสือนี้ (6 หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน) ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ทำความเห็นยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ล้วนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญควรเปิดกว้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย เช่น หัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ตัวแทนประชาชน ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม นักวิชาการผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising