×

เปิดแล้วรายชื่อ 40 สว. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอด ‘นายกฯ-พิชิต’ พบส่วนใหญ่งดออกเสียง-ไม่เห็นชอบเศรษฐานั่งนายกฯ

โดย THE STANDARD TEAM
25.05.2024
 • LOADING...

วันนี้ (25 พฤษภาคม) จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ 40 สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ยื่นเรื่องต่อ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และ พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ซึ่งพิชิตได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในส่วนของเศรษฐา และให้ชี้แจงภายใน 15 วันนั้น

 

มีงานว่าสำหรับคำร้องดังกล่าวมี สมชาย แสวงการ สว. เป็นผู้ยื่นคำร้อง พร้อมรายชื่อ 40 สว. ประกอบด้วย

 1. ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 2. จเด็จ อินสว่าง 
 3. จิรชัย มูลทองโร่ย 
 4. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 
 5. เพิ่มพงษ์ เชาวลิต 
 6. จัตุรงค์ เสริมสุข 
 7. พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 
 8. พล.อ. ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ 
 9. ว่าที่ ร.ต. เชิดศักดิ์ จำปาเทศ 
 10. เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 11. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 
 12. พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 
 13. ถนัด มานะพันธุ์นิยม ่น
 14. ถวิล เปลี่ยนศรี 
 15. ทวีวงษ์ จุลกมนตรี 
 16. พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 
 17. พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร 
 18. ธานี อ่อนละเอียด 
 19. พล.อ. นิวัตร มีนะโยธิน 
 20. พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 21. ประยูร เหล่าสายเชื้อ 
 22. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 
 23. พลเดช ปิ่นประทีป 
 24. พล.ร.อ. พะจุณณ์ ตามประทีป 
 25. พิทักษ์ ไชยเจริญ 
 26. มหรรณพ เดชวิทักษ์ 
 27. พล.อ. สุนทร ขำคมกุล 
 28. พล.อ. เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 
 29. ว่าที่ ร.ต. วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 
 30. วรารัตน์ อติแพทย์
 31. วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 
 32. ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 
 33. พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร 
 34. ม.ล.สกุล มาลากุล 
 35. สมชาย แสวงการ 
 36. พล.ต.ท. สมบัติ มิลินทจินดา
 37. สวัสดิ์ สมัครพงศ์ 
 38. สังศิต พิริยะรังสรรค์ 
 39. ประพันธุ์ คูณมี 
 40. พล.อ. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

 

มีรายงานเพิ่มเติมว่า สว. ส่วนใหญ่ที่ลงชื่อ เป็นกลุ่ม สว. ที่โหวตไม่เห็นชอบและงดออกเสียงให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising