×

29-31 ธ.ค. ยอดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ว 128 ราย กาญจนบุรีมากสุดทั้งเหตุและผู้บาดเจ็บ ขับรถเร็ว-ดื่มแล้วขับสาเหตุหลัก

โดย THE STANDARD TEAM
01.01.2024
 • LOADING...

วันนี้ (1 มกราคม) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ ‘ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ’ เกิดอุบัติเหตุ 424 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 416 คน ผู้เสียชีวิต 51 ราย

 

โดยมีข้อมูลสถิติดังนี้

 

 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุขับรถเร็ว ร้อยละ 37.26 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 32.78
 • ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.91
 • ส่วนใหญ่เกิดอุบัติบนเส้นทางตรง ร้อยละ 80.19 ถนนใน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 37.03 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.56
 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 00.01-01.00 น. ร้อยละ 8.02 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 21.20 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,780 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,670 คน 

 

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี จำนวน 18 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครพนม และอุดรธานี จังหวัดละ 4 ราย

 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ คือ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 

 

 • เกิดอุบัติเหตุรวม 1,150 ครั้ง 
 • ผู้บาดเจ็บรวม 1,151 คน
 • ผู้เสียชีวิตรวม 128 ราย
 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 44 ครั้ง
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 43 คน
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 8 ราย
 • จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 22 จังหวัด
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising