×

ส.ส. ก้าวไกล งดออกเสียง 2 พ.ร.ก. กู้เงิน ไม่เห็นด้วย พ.ร.ก. BSF อุ้มหุ้นกู้ ย้ำต้องตั้ง กมธ. ตรวจสอบงบประมาณโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (31 พฤษภาคม) ที่อาคารรัฐสภา หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติในการพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ฉบับนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติเป็นเอกฉันท์ งดออกเสียงใน 2 พ.ร.ก. กู้เงิน คือ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

 

ขณะที่ในส่วนของพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 พรรคก้าวไกลมีมติไม่เห็นด้วย 194 เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน และเป็นพรรคเเรกที่เสนอสภาผู้แทนราษฎร ยังยืนยันความจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) เพื่อตรวจสอบงบประมาณและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการตรวจสอบการบริหารเม็ดเงินมูลค่าสูง เนื่องจากไม่มีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของรัฐบาลที่ผ่านมา

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising