×

BREAKING: ด่วน! Zipmex ประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาทและคริปโตชั่วคราว​

20.07.2022
  • LOADING...
Zipmex

Zipmex ประกาศผ่านหน้าเฟซบุ๊ก Zipmex Thailand ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจหลัก อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

 

เพื่อรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม บริษัทจะระงับการถอนทุกกรณีชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม บริษัทขออภัยและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ และความอดทนของท่านในระหว่างนี้

 

ที่ Zipmex การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าทุกท่านคือเรื่องสำคัญ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising