×

หุ้น ‘เอ็กซ์สปริง’ ร่วง 4.8% รับข่าวเพิ่มทุน 7 พันล้านบาท ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขยายเวลากำกับการซื้อขาย XPG และ XPG-W4

02.07.2021
  • LOADING...
เอ็กซ์สปริง

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล หรือ XPG วันนี้ (2 กรกฎาคม) ราคาหุ้นปรับตัวลดลงทันทีที่เปิดการซื้อขายช่วงเช้า ล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 8.85 บาท ลดลง 8.85 บาท หรือ 4.84% และแตะระดับต่ำสุดที่ 8.60 บาท 

 

เมื่อวานนี้ (1 กรกฎาคม) XPG แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,889.27 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,239.90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129.17 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,778.54 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินระดมทุนราว 7.11 พันล้านบาท 

.

โดยบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,035.33 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท ให้กับนักลงทุน 3 ราย คือ บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653.85 ล้านบาท บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,102.56 ล้านบาท และ มงคล ประกิตชัยวัฒนา รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,488.46 ล้านบาท

 

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,731.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

 

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 846.48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

 

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศขยายเวลากำกับหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 คือ ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 2-22 กรกฎาคม 2564 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ XPG ครั้งที่ 4 หรือ XPG-W4

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising