×

ภาพรวมล่าสุด การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วโลกและย่านอาเซียน

07.04.2021
  • LOADING...
ภาพรวมล่าสุด การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วโลกและย่านอาเซียน

นี่คือภาพรวมสถานการณ์การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วโลกและย่านอาเซียน โดยสหรัฐอเมริกาที่อนุมัติการใช้วัคซีน 3 ตัว ( Pfizer-BioNTech, Moderna และ Johnson & Johnson) เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองมากที่สุดในเชิงปริมาณ ฉีดไปแล้วเกือบ 169 ล้านโดส มีพลเมืองอเมริกันฉีดครบโดสแล้วกว่า 63 ล้านราย คิดเป็น 19% ของประชากรทั้งประเทศ 

 

ขณะในย่านอาเซียน อินโดนีเซียที่อนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 สองตัว (Sinovac และ AstraZeneca-Oxford) เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์และไทย ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มากที่สุดในย่านนี้ ฉีดไปแล้วกว่า 12.65 ล้านโดส  มีพลเมืองที่ฉีดครบโดสแล้วกว่า 4 ล้านราย คิดเป็น 1.5% ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนสิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนพลเมืองเข้ารับวัคซีนครบโดสแล้วมากที่สุดในย่านนี้ หรือคิดเป็น 8.2% ของประชากรทั้งประเทศ

 

โดยหลายประเทศอย่างจีน รวมถึงเพื่อนบ้านของไทยอย่างเมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และบรูไน ยังถือว่ามีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลอยู่มาก โดยเฉพาะในเมียนมาที่กำลังตกอยู่ภายใต้เงาของเผด็จการทหารที่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือน ส่งผลให้มีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารอยู่ไม่น้อย

 

หมายเหตุ: % คืออัตราส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสต่อจำนวนประชากรทั้งหมด

รวบรวม: 7 เมษายน 2021

อ้างอิง: Our World in Data, US CDC, The New York Times

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising