×

ธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกโต 6% จับตาสัญญาณชะลอตัวและปัญหาหนี้สาธารณะ

24.04.2019
  • LOADING...
world bank Asia-Pacific economy

ธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก คาดว่าจะเติบโต 6% ในปี 2562-2563 ลดลงจากปี 2561 ที่เติบโต 6.3% ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีน โดยรายงาน East Asia and Pacific Update ประจำเดือนเมษายน 2562 ยังชี้ให้เห็นความไม่แน่นอนจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การค้าโลกน่าจะเติบโตแบบชะลอตัวลง ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศของภูมิภาคยังคงเข้มแข็ง ซึ่งช่วยทดแทนผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวลงได้

 

คาดว่าประเทศจีนจะยังใช้นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ 6.2% ในช่วงปี 2562-2563 เศรษฐกิจของมาเลเซียและอินโดนีเซียจะยังทรงตัว ส่วนเศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนามจะชะลอตัวลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลประจำปี 2562 ที่ล่าช้า

 

สำหรับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนั้น รายงานฉบับนี้ได้เรียกร้องให้เพิ่มเงินสำรองระหว่างประเทศ ปรับนโยบายการเงินให้มีความเป็นกลางมากขึ้น เนื่องจากสภาพคล่องของทั้งโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังควรเพิ่มผลิตภาพการผลิต กระตุ้นขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนภาคเอกชนและเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับแรงงาน

 

สิ่งที่น่ากังวลคือ การจัดการปัญหาหนี้สาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แม้หนี้สาธารณะของประเทศในภูมิภาคนี้จะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังมีปัจจัยด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวที่จะยังอยู่ในระดับปานกลางต่อเนื่อง ความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงยังวางใจเรื่องนี้ไม่ได้นัก

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • ธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising