×
254613

อนามัยโลกระบุให้ ‘ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ’ เป็นสภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์

28.05.2019
  • LOADING...
Burnout

ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ปิดฉากลงแล้ว โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ ‘ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ’ (Burnout) เป็นสภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International Classification of Diseases) หรือ ICD-11  

 

โดยนิยามลักษณะอาการของภาวะดังกล่าวมักใช้ในบริบทของความเมื่อยล้าหมดไฟที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลที่เกิดจากความเครียดในการทำงานหรือการทำงานไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจจะทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสูงขึ้น

 

ลักษณะอาการที่เข้าข่ายมีภาวะ Burnout นี้คือ 1. รู้สึกหมดไฟ เหนื่อยล้า พลังชีวิตหดหาย 2. มีความรู้สึกไม่อยากทำงาน ต้องการมีระยะห่างจากงานหรือมีทัศนคติเชิงลบต่องานที่เกี่ยวข้อง และ 3. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

 

โดยสมาชิกองค์การอนามัยโลก 194 ประเทศ ลงนามรับรอง ICD-11 พร้อมนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022

 

ภาพ: Pathdoc / Shutterstock

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories