×

วันชัย ชี้ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน แม้เสนอให้ ส.ว. อยู่ต่อก็โหวตไม่รับ เหตุมองไม่รอบด้าน มีเจตนาซ่อนลึก

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2021
  • LOADING...
วันชัย สอนศิริ

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นการรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยโอนอำนาจของรัฐสภาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด รวมถึงอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะผู้ตรวจการ 3 ชุด คือผู้ตรวจการกองทัพ ผู้ตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ตรวจการองค์กรอิสระ แต่ละคณะประกอบด้วย ส.ส. คณะละ 10 คน 

 

สำหรับประเด็นการลดทอนความเป็นอิสระของศาล มีบทบัญญัติห้ามศาลรัฐธรรมนูญ และศาลทั้งหมดวินิจฉัยหรือพิพากษารับรองการรัฐประหาร และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำรัฐประหาร ยังห้ามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 

วันชัยกล่าวว่า ตนขอตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งหัวข้อ ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์, ล้มวุฒิสภา, โละศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ, เลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ, ล้างมรดกรัฐประหาร เมื่ออ่านแล้วตนมีข้อสรุป 4 ก. คือ 

 

การเสนอร่างดังกล่าวมาจากการเกลียด ส.ว. เครือข่ายของประยุทธ์ และคนที่ตั้ง ส.ว. มาจากการซ่อนลึกเจตนาความโกรธศาลรัฐธรรมนูญในการตัดสินพรรคพวกตัวเอง มาจากความกลัวทั้งที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแก้ไขได้ และล้าง ที่มีความหมายที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเกินลงกา แต่สิ่งที่ผู้เสนอร่างกฎหมายเสนอต้องการล้างทั้งคนและการกระทำทุกสิ่งที่ผู้เสนอร่างใช้คำว่ามรดก ซึ่งหากนำความคิดนี้มาใช้อาจทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมด 

 

วันชัยกล่าวอีกว่า ก่อนจะชี้ว่าข้อเสนอจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอย่างไรนั้น มีชุดความคิด 2 ประการคือ 1. คนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนดีที่สุด ต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 2. คนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารเป็นคนเลว ต้องล้มล้างไปให้หมด 

 

วันชัยสรุปว่า การเสนอแก้ครั้งนี้มองไม่รอบด้าน ไม่สอดคล้องสถานการณ์ แม้จะเป็นวัคซีนทางการเมือง แต่ว่าเป็นวัคซีนที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ แม้จะเสนอให้ ส.ว. ชุดนี้อยู่ต่อไป ก็ไม่อาจที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising