×

เลือกตั้ง 2566 : อยู่หรือเที่ยวต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2023
  • LOADING...
เลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 ที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรหรือเดินทางไปนอกราชอาณาจักร สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ได้โดยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิได้ใช้สิทธิที่มี

 

สามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้

 

ทั้งนี้หลังลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชัน หรือ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/ 

 

(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งหรือนอกราชอาณาจักรเท่านั้น)

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising