×

ก้าวไกลชวนติดตามประชุม สว. โหวตผ่านสมรสเท่าเทียมพรุ่งนี้ เป็นอีกวันประวัติศาสตร์ของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (17 มิถุนายน) ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีวุฒิสภาจะมีการประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระ 2-3 ในวันพรุ่งนี้ (18 มิถุนายน) ว่าพรุ่งนี้จะมีหลากหลายประเด็นการเมืองร้อนแรงเกิดขึ้น แต่มีหนึ่งประเด็นที่เราทุกคนน่าจะมีความยินดีอย่างถ้วนหน้า คือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะกลับเข้าสู่การพิจารณาในชั้นวุฒิสภา วาระ 2 และ 3

 

แม้รายงานจากคณะกรรมาธิการของ สว. จะมีสมาชิกบางท่านไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม และอยากให้ใช้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต แทน แต่เป็นเพียงส่วนน้อยและเชื่อว่าเสียง สว. ส่วนใหญ่เห็นชอบและไม่มีการแก้ไขจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านในวาระสาม โดยตนมีโอกาสพบและพูดคุยกับ สว. หลายท่าน ต่างเห็นชอบและเข้ามาแสดงความยินดีว่าสมรสเท่าเทียมผ่านแน่นอน

 

ธัญวัจน์กล่าวต่อว่า มาตราสำคัญในร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม คือมาตรา 67 ซึ่งตนเสนอไว้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง หรือมติใดของคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสามี ภริยา หรือสามีภริยา ให้ถือว่าอ้างถึง ‘คู่สมรส’ ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ด้วย ทำให้กฎหมายทุกฉบับให้สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด เท่าเทียมกับชายหญิงทั่วไป 

 

อย่างไรก็ตาม มีอีก 2 ประเด็นเท่านั้นที่ต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป คือการขอสัญชาติให้คู่สมรส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการตั้งครรภ์ ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านรับฟังการพิจารณาของชั้น สว. ในวันพรุ่งนี้ หากสมรสเท่าเทียมผ่าน จะครบรอบ 4 ปี นับตั้งแต่พรรคก้าวไกลยื่นร่างสมรสเท่าเทียมเข้าสภาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นี่คือวันประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยอีกวันหนึ่งแน่นอน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising