×

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ชวนร่วมลงทุนกับธนาคารระดับภูมิภาคที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศไทย

18.05.2022
  • LOADING...
ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ร่วมลงทุนผ่านตราสารด้อยสิทธิที่ธนาคารเตรียมเสนอขายรวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.07% ต่อปี เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มพูนความมั่งคั่งไปพร้อมกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ธนาคารชั้นนำในเอเชีย ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค   

 

“ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน” เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.07% ต่อปี จ่ายทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุตราสาร โดยผู้ออกตราสารมีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดได้ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากครบ 5 ปี นับจากวันออกตราสาร

 

ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มในประเทศไทยที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธนาคารแม่ถือหุ้นในธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ที่ 99.7% มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารแม่และธนาคารลูก อีกทั้งตราสารเงินกองทุนของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA(tha) โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 

 

และเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มธนาคารยูโอบี ได้คว้าโอกาสการเติบโตครั้งยิ่งใหญ่ไว้ได้ หลังจากทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป (Citi) ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากรายย่อย ใน 4 ประเทศในอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม และรวมไปถึงพนักงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป 

 

ซึ่งการซื้อกิจการครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนลูกค้าของธนาคารยูโอบีในภูมิภาคแล้ว จะเป็นการรวมโอกาสการเติบโตครั้งใหญ่ในการขยายธุรกิจของกลุ่มธนาคารยูโอบี เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว   

 

เปิดจองซื้อวันที่ 27 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=412687 

หรือติดต่อสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2093 4900 หรือ 0 2343 4900 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 0 2645 5555 หรือ 1333 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 กด 819 

 

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง: การลงทุนในตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising