×

UNICEF รวบรวมแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับเยาวชน 2564 เพื่อพัฒนาทักษะ หางาน ฝึกงาน งานอาสา และข้อมูลทุนการศึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
15.07.2021
  • LOADING...
UNICEF

#โควิด19 ส่งผลกระทบกับผู้คนทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะกับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่จบการศึกษาในช่วงนี้ที่มีโอกาสว่างงานสูงขึ้นกว่าช่วงอื่นๆ การมีทักษะที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น 

 

วันนี้ (15 กรกฎาคม) เป็นวันพัฒนาทักษะเยาวชนระดับโลก #WorldYouthSkillDay UNICEF จึงรวบรวมแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน ทั้งในการพัฒนาทักษะ ค้นหางาน ฝึกงาน ทำงานอาสาสมัคร และข้อมูลทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ https://uni.cf/3B4OsSL 

 

โดยคู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือและแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ 15–24 ปี หรือบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากการรวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งบทเรียนออนไลน์ต่างๆ แล้ว คู่มือฉบับนี้ยังได้รวบรวมเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหางานออนไลน์ สถานที่รับนักศึกษาฝึกงาน งานอาสาสมัคร แหล่งค้นหาทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทยที่ขาดโอกาส รวมทั้งเว็บไซต์เพื่อการติดตามข่าวทุนการศึกษาอีกด้วย

 

ภาพ: UNICEF

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising