×

กทม. สั่งระงับก่อสร้างบ่อพัก-ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ให้ปิดฝาบ่อทุกจุดภายใน 3 วัน หากไม่ทำจะไม่พิจารณาโครงการสร้างถัดไป

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (3 พฤษภาคม) สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท. 0902/1296 เรียนถึงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ระงับการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)

 

ระบุว่า “ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักการโยธา

อนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวงต่ออายุหนังสืออนุญาตดำเนินการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

“สำนักการโยธาได้รับการประสานจากสำนักงานเขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พบประชาชนพลัดตกลงไปในบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเสียชีวิต บริเวณเกาะกลางถนน ปากซอยลาดพร้าว 49 พื้นที่เขตวังทองหลาง 

 

“จากการตรวจสอบพบว่า มีการนำไม้อัดที่มีสภาพชำรุดมาปิดฝาบ่อไว้ไม่เรียบร้อย และปัจจุบันบ่อพักในโครงการดังกล่าวยังไม่มีการปิดฝาบ่อให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานจำนวนหลายจุด

 

“จึงขอให้การไฟฟ้านครหลวงระงับการก่อสร้าง และให้ตรวจสอบและปิดฝาบ่อในโครงการดังกล่าวให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

 

“พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อประสานญาติผู้เสียชีวิตเพื่อเยียวยาค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม่เป็นไปตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคและเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 

 

“หากไม่ดำเนินการ กรุงเทพมหานครจะขอระงับการพิจารณาอนุญาตงานรายถัดไปของการไฟฟ้านครหลวงที่ยื่นขออนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

“ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักการโยธาทราบต่อไป”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising