×

ซีเรียล ไส้กรอก มายองเนส กินบ่อยๆ ระวังเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

08.06.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

2 Mins. Read
  • การบริโภคอาหารแปรรูปมากเกินกว่า 4 หน่วยบริโภคต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 62 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนที่กินน้อยกว่า

ถึงเวลาบอกลามื้อเช้าอย่างซีเรียลหรือไส้กรอกแฮมเป็นประจำสักที เมื่อล่าสุดมีผลการศึกษาถึง 2 ชิ้น ได้ยืนยันถึงอันตรายของการบริโภคอาหารประเภทนี้ ที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ผลการศึกษาชิ้นแรกมาจากประเทศสเปน เมื่อทีมนักวิจัยได้เก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมจำนวน 200,000 คน จากโปรเจกต์ Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) หลังให้อาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 20-91 ปี ทำแบบสอบถามทุกๆ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 1999 ก่อนเสร็จสิ้นที่ปี 2014 ซึ่งในแบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย ความถี่ของการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ ที่จัดหมวดหมู่ด้วยระบบ NOVA classification System จำแนกอาหารตามแหล่งที่มา โดยไม่ได้อิงจากสารอาหาร แบ่งออกเป็น 1. อาหารไม่แปรรูปหรือแปรรูปน้อย เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว เนื้อ นม ไข่ ฯลฯ 2. กลุ่มอาหารแปรรูป (Processed Food) เช่น ชีส ขนมปังทำเอง เบียร์ ไวน์ หมูรมควัน เบคอน และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ อาการแปรรูปสูง (Ultra-Processed Food) เช่น อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก มายองเนส มันฝรั่งถุง พิซซ่า คุกกี้ ช็อกโกเลต เครื่องดื่มและอาหารประเภทแต่งกลิ่นแต่งสีต่างๆ ซึ่งอาหารเหล่านี้จัดเป็นอาหารที่มีคุณภาพต่ำ อุดมด้วยไขมันเลวสูง มีปริมาณน้ำตาลและเกลือสูง อีกทั้งวิตามินและไฟเบอร์ต่างๆ ยังมีน้อย

 

นอกจากเรื่องอาหารที่กินแล้ว แบบสอบถามชุดนี้ยังถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน น้ำหนัก และสุขภาพของผู้เข้าร่วมอีกด้วย และเมื่อนำทุกอย่างมาวิเคราะห์ก็พบว่า การบริโภคอาหารแปรรูปสูงมากเกินกว่า 4 หน่วยบริโภคต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 62 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคนที่กินน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาอีกชิ้นของประเทศฝรั่งเศส

 

เมื่อพวกเขาพบการเชื่อมโยงระหว่างการกินอาหารแปรรูปสูงกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หลังอาศัยข้อมูลทั้งหมด 105,159 คน จาก NutriNet-Sante เว็บไซต์ด้านโภชนาการและสุขภาพ โดยกลุ่มที่ทำการศึกษามีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 43 ปี เป็นผู้หญิงถึง 79 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาต้องตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการกิน รวมถึงสิ่งที่กินเข้าไปตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า มีจำนวนผู้ชาย 17.6 เปอร์เซ็นต์กินอาหารแปรรูปสูง ในขณะที่ฝั่งผู้หญิงอยู่ที่ 17.3 เปอร์เซ็นต์

 

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ทุกๆ 10 เปอร์เซ็นต์ของอาหารแปรรูปสูงที่กินเข้าไป ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 12 เปอร์เซ็นต์ โรคหัวใจตีบตัน 13 เปอร์เซ็นต์ และโรคหลอดเลือดสมอง 11 เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย ในขณะที่ผู้บริโภคแต่น้อยมีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้ต่ำกว่า

 

ดังนั้น รู้อย่างนี้แล้วก็ควรจำกัดปริมาณการกินอาหารแปรรูปให้น้อยครั้งที่สุด และหันมากินอาหารสดหรืออาหารไม่แปรรูปมากยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาวของตัวคุณเอง  

 

 

ภาพ: shutterstock

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories