×

ชาวอุบลราชธานีเดือดร้อน 159,692 ครัวเรือน คาดยังจมน้ำอีกไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

15.09.2019
  • LOADING...
น้ำท่วมอุบลราชธานี

วันนี้ (14 ก.ย.) THE STANDARD ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ทีมข่าวลงเรือที่ชุมชนกุดเป่ง อำเภอวารินชำราบ โดยที่หมู่ 16 ชุมชนกุดเป่ง มีทั้งหมด 161 ครัวเรือน แต่ชาวบ้านอพยพไปเพียง 44 ครัวเรือน ที่เหลือตัดสินใจอยู่เฝ้าบ้านและทรัพย์สิน

 

ขณะที่พื้นที่ชุมชนดอนงิ้ว 135 ครัวเรือน, ชุมชนหาดสวนสุข 159 หลังคาเรือน, ชุมชนหาดสวนสุข 1 174 ครัวเรือน, ชุมชนท่ากอไผ่-เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย 132 ครัวเรือน และชุมชนสุดท้ายที่เราผ่านหลังนั่งเรือลอดสะพานเสรีประชาธิปไตยคือ ชุมชนหาดสวนยา 107 ครัวเรือน ตลอดเส้นทางที่เราผ่านมา ชุมชนได้รับความเสียหาย 100% และชาวบ้านไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ต้องอพยพออกนอกพื้นที่ทั้งหมด

 

ขณะที่สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งจังหวัดครบทั้งหมด 25 อำเภอ 173 ตำบล 1,338 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 159,692 ครัวเรือน อพยพ 21,652 คน บ้านเรือนทั้งหลัง 414 หลัง บางส่วน 2,910 หลัง ปศุสัตว์ 14,657 ตัว สัตว์ปีก 48,128 ตัว พื้นที่การเกษตรจำนวน 639,556 ไร่ ถนน 182 สาย สะพาน 27 สาย ฝาย 3 แห่ง วัด 98 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง

 

สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร ถือว่าระดับน้ำทรงตัว และคาดว่าสถานการณ์น้ำจะยังคงอยู่อีกไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ 5 อำเภอริมแม่น้ำมูลได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุม และอำเภอสว่างวีระวงศ์

 

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งจังหวัดครบทั้งหมด 25 อำเภอ 173 ตำบล 1,338 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 159,692 ครัวเรือน อพยพ 21,652 คน บ้านเรือนทั้งหลัง 414 หลัง บางส่วน 2,910 หลัง ปศุสัตว์ 14,657 ตัว สัตว์ปีก 48,128 ตัว พื้นที่การเกษตรจำนวน 639,556 ไร่ ถนน 182 สาย สะพาน 27 สาย ฝาย 3 แห่ง วัด 98 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง

 

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลราชธานี

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories