×

ใครมีลูกคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปีนี้ รัฐบาลเคาะให้ลดหย่อนภาษีได้ 6 หมื่นบาท จากเดิม 3 หมื่นบาท

16.01.2018
  • LOADING...

16 มกราคม 2561 ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ครม. เห็นชอบมาตรการทางภาษี 3 เรื่อง ประกอบด้วย การลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพิ่มเป็น 6 หมื่นบาทต่อปี จากเดิม 3 หมื่นบาท พร้อมเตรียมประกาศร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้มีเงินได้บุตรคู่สมรส สามารถนำค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 6 หมื่นบาท ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง มาตรการนี้คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ปีละ 2,500 ล้านบาท

 

รวมทั้งยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการในการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สามารถนำค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ตามที่ระเบียบหลักเกณฑ์กำหนดไว้ และตามที่จ่ายจริงลดหย่อนภาษีเงินได้เป็น 2 เท่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับค่าใช่จ่ายในรอบบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 คาดว่ามาตรการนี้จะสูญเสียรายได้ทั้งหมด 60 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนภาษีการบริจาคเงินให้สถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถหักภาษีได้ 2 เท่า จากจำนวนเงินที่บริจาครวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมิน ส่วนนิติบุคคลหักภาษีได้ 2 เท่า แต่รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาในโครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบและรายจ่ายจัดสร้างบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น หรือสวนสาธารณะ สนามกีฬาเอกชนที่เก็บค่าบริการได้ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising