×

ชาวม้ง 12 หมู่บ้านร่วมกันทำแนวกันไฟ ปกป้องไฟป่า ฝุ่น PM2.5

29.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (29 มกราคม) ช่างภาพข่าว THE STANDARD เดินทางไปยังลานกิจกรรมบริเวณหอเฝ้าระวังไฟ บ้านบวกจั่น ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บภาพกิจกรรม ‘Kick Off แนวกันไฟ บ้านบวกจั่น’ เพื่อยกระดับการทำงาน ประสานความร่วมมือลดไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้มีความพร้อมและช่วยให้เกิดการปรับตัว รับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ดอยสุเทพ-ปุย (บ้านม้งดอยปุย, บ้านขุนช่างเคี่ยน, บ้านผานกกก, บ้านแม่สาน้อย, บ้านแม่สาใหม่, บ้านหนองหอยเก่า, บ้านหนองหอยใหม่, บ้านแม่ขิ, บ้านน้ำซุ้ม, บ้านบวกเต๋ย, บ้านบวกจั่น และบ้านห้วยเสี้ยว)

 

พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้น เช่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, อำเภอแม่ริม, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สภาลมหายใจเชียงใหม่, เชียงใหม่ เขียว สวย หอม

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทำแนวกันไฟจำนวนกว่า 200 คน โดยเมื่อทำการแผ้วถางเศษหญ้าเพื่อสร้างแนวกันไฟแล้วเสร็จ ผู้นำชุมชนจะมอบหมายชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบสภาพของแนวกันไฟเป็นระยะๆ โดยใช้วิธีแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 7 เขต เพื่อรับผิดชอบดูแลพื้นที่แนวกันไฟที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้มีสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการเฝ้าระวังไฟป่า 

 

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายม้ง 12 หมู่บ้านเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม มีการยกระดับการทำงานสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่กับการป้องกันการเกิดไฟป่า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising