×
332507

True แจ้งสัญญาณกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว หลังพบเหตุขัดข้องบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ

18.02.2020
  • LOADING...

หลังเกิดเหตุสัญญาณ ‘ทรูมูฟ เอช (TrueMove H)’ ขัดข้องในพื้นที่กรุงเทพฯ บางจุดชั่วขณะ ล่าสุดเมื่อเวลา 16.50 น. ของวันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า สัญญาณของพวกเขาสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้ว

 

“ทรูมูฟ เอช ขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุขัดข้องชั่วคราวในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้เครือข่ายได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว หากท่านยังพบปัญหาขัดข้อง กรุณาปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง

 

“ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้” ทรูมูฟ เอช กล่าวผ่านแถลงการณ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories