×
323909

สมคิดนั่งหัวโต๊ะ ถกบอร์ดเร่งรัดการค้า-ลงทุนออกมาตรการชุดแรก หวังเกิดเงินลงทุนแสนล้าน

โดย THE STANDARD TEAM
24.01.2020
  • LOADING...

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุนว่า ให้กระทรวงการคลังเสนอมาตรการเร่งรัดการลงทุนเพื่อให้เกิดการลงทุนภายในปีนี้ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคมนี้ และให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีแพ็กเกจพิเศษสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ชนบทมากขึ้น 

 

ขณะเดียวกันได้เร่งรัดโครงการลงทุนในปีนี้ที่มีหลายแสนล้านบาทของกระทรวงพลังงาน พร้อมให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก มูลค่า 80,000 ล้านบาทเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เร่งโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานและสมาร์ทซิตี้ ส่วนด้านการค้าจะร่วมกันผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกญี่ปุ่น (CPTPP) เขตการค้าเสรีไทย-ยุโรป และเขตการค้าเสรีไทย-ฮ่องกง รวมถึงให้กระทรวงการคลังกับบีโอไอไปโรดโชว์ร่วมกัน และให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังช่วยบีโอไอวางหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 10,000 ล้านบาท

 

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าหน้าที่ของคณะกรรมชุดนี้คือการนำเสนอมาตรการด้านส่งเสริมการลงทุน และพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

 

โดยในการประชุมนัดแรก กระทรวงการคลังได้นำเสนอมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในประเทศ โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเป็นหลัก ดังนี้

 

  1. ผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ได้ 2.5 เท่า 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

 

  1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรเป็นระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

 

และมาตรการสินเชื่อจากธนาคารของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสามารถดำเนินการตามสิทธิได้รวดเร็วขึ้น เช่น สินเชื่อพิเศษเพื่อการลงทุนของผู้ส่งออก โดย EXIM Bank วงเงิน 5,000 ล้านบาท, สินเชื่อ Tranformation Loan โดยธนาคารออมสิน วงเงิน 15,000 ล้านบาท, สินเชื่อ SME D Bank จำนวน 20,000 ล้าน, สินเชื่อธนาคารกรุงไทย วงเงิน 60,000 ล้านบาท 

 

โดยมาตรการเหล่านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์ไว้เบื้องต้นว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท


ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดประชุม CEO Forum การประชุมผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทำแผนเร่งรัดการลงทุนของปี 2563 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนโรดโชว์ชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศของบีโอไอ โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะเจาะจงกลุ่มของผู้ประกอบการ รวมไปถึงกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการดำเนินโครงการใหญ่ๆ ให้ดำเนินการไปตามแผนที่วางเอาไว้

 

 

 

ภาพ: thaigov.go.th

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories