×
393446

เทพไทเห็นด้วย กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความสถานะ ส.ส. ขอทำงานไม่รับสิทธิประโยชน์จากสภาฯ

โดย THE STANDARD TEAM
01.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 กันยายน) เทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยข้อกฎหมายการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของตน เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส. หรือไม่นั้นว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อ กกต. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเมื่อข้อกฎหมายมีความคลุมเครือ มีความเห็นแย้งที่หลากหลาย จนไม่สามารถหาข้อยุติทางกฎหมายได้ จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่วินิจฉัยข้อขัดแย้งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และผลจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับและผูกพันกับทุกองค์กร 

 

เทพไทเห็นว่า ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจาก กกต. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตนก็ยังคงมีสถานะความเป็น ส.ส. อยู่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อยุติ และระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ตนยังทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ และจะไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเด็ดขาด หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ก็ยินดีจะใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะไม่เบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด เพียงแต่ขอใช้สิทธิและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นกระบอกเสียง ปกป้องผลประโยชน์ ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories