×

7 ข้อเสนอจาก Monitor Deloitte เพื่อการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Net Zero

โดย THE STANDARD TEAM
25.11.2023
  • LOADING...

ความยั่งยืนเป็นโจทย์ใหญ่ในระดับโลกที่ซับซ้อน สำคัญ เร่งด่วน จำเป็นต้องการการร่วมมือกันและเดินหน้าไปพร้อมกันของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ

 

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ที่งาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 วันที่สาม บนเวที Sustainability Unleashed: Strategies for Achieving Net Zero กลยุทธ์ยั่งยืนโลก สู่สังคมไทยคาร์บอนต่ำ  

 

Keith Davies ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและความยั่งยืนจาก Monitor Deloitte ได้ทิ้งท้ายข้อเสนอแนะให้กับภาคธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เข้าใกล้ Net Zero ไว้ 7 ข้อ

 

1. ผนึกเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร

 

เป็นหน้าที่ของผู้นำและคณะกรรมการบริหารในองค์กรที่จะต้องตั้งเป้าให้ชัดเจน เพราะการขับเคลื่อนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่เกิดการผลักดันจากด้านผู้บริหาร

 

2. สร้างความเชื่อมั่นโดยการทำกิจกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เชื่อถือได้

 

ผลสำรวจจาก Deloitte พบว่า องค์กรปัจจุบันมีการทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนจำนวนมาก ทว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เช่น การใช้วัสดุที่ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หรือการอบรมพนักงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและผลกระทบ

 

Keith แนะว่าองค์กรควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ ‘Needle-Moving’ หรือ ‘เห็นน้ำเห็นเนื้อ’ เพิ่มมากขึ้น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ การกำหนดเกณฑ์ความยั่งยืนที่ชัดเจนกับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้า หรือการผูกโยงเงินเดือนของผู้บริหารกับผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

 

3. มอบอำนาจให้บอร์ดบริหาร

 

Keith เชื่อว่าการกำหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางและอนาคตด้านความยั่งยืนของบริษัท

 

4. สนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ด้านความยั่งยืน รวมถึงผนวกรวมพนักงานในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืน

 

5. คิดถึงโอกาสในระยะยาว

 

ผู้นำต้องหาสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้น และไม่ลืมเป้าหมายระยะยาว 

 

Keith เผยผลสำรวจที่น่าสนใจว่า ภายในปี 2070 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีต้นทุนเพิ่ม หากไม่เกิดการผลักดันใดๆ ด้านความยั่งยืนสูงถึง 96 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ในทางตรงกันข้าม การผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปอย่างแข็งแกร่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “a new engine for economic growth” ซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เอเชีย-แปซิฟิกได้ถึง 47 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

6. ลงทุนในเทคโนโลยีแห่งปัจจุบันและอนาคต

 

ผลสำรวจของ Deloitte พบว่า ผู้บริหารองค์กรกว่า 75% กำลังเพิ่มเงินลงทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

 

อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องการเงินลงทุนอีกมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่จำเป็นกว่า 40% ที่จะช่วยให้เรามุ่งไปสู่ Net Zero ได้ยังอยู่ในขั้นการทดลองเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พลังงานสะอาด เทคโนโลยีเพื่อลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมหนัก และเทคโนโลยีการกักเก็บและจัดการคาร์บอน

 

7. ร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ

 

ความยั่งยืนเกิดขึ้นไม่ได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

 

เพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายทางความยั่งยืนร่วมกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising