×

สภา กทม. รับมอบร่างงบประมาณปี 66 จำนวน 79,000 ล้านบาท เตรียมถ่ายทอดสดขั้นตอนพิจารณา พิสูจน์ความโปร่งใส

โดย THE STANDARD TEAM
20.06.2022
  • LOADING...
งบประมาณปี 66

วันนี้ (20 มิถุนายน) ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) วิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) กล่าวถึงความพร้อมในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) จะนำเข้าสู่วาระการประชุมสภา กทม. ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

 

วิรัตน์กล่าวว่า สำหรับการพิจารณางบประมาณปี 2566 นี้ อยากให้ประชาชนติดตามการพิจารณาอย่างใกล้ชิด นี่จะเป็นมิติใหม่ในการทำงานของสภา กทม. เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ในส่วนของการเปิดเผยเอกสารรายละเอียดงบประมาณ จะทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสภา กทม.

 

สำหรับวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่เข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม. ในวันที่ 6 กรกฎาคม ขั้นตอนการพิจารณาเบื้องต้นจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ส่วน เพื่อความรอบคอบในการพิจารณางบประมาณ และให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน คือ ส่วนของงบประมาณ 50 สำนักงานเขต และงบประมาณของหน่วยงานสำนักโดยแต่ละคณะฯ จะลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

สำหรับงบประมาณในปี 2566 ของ กทม. กำหนดไว้ที่จำนวน 79,000 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุลตามรายได้ที่จัดเก็บได้ และกำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันรับหลักการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้จ่ายก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมนี้

 

วิรัตน์กล่าวต่อว่า สภา กทม. ชุดนี้จะพิจารณางบประมาณตามหลักเหตุผลความจำเป็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รวมถึงให้เป็นไปตามหลักวิธีการงบประมาณ และยืนยันว่าพร้อมจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

 

ต่อมาทางวิรัตน์ทำการรับมอบเอกสารร่างงบประมาณฯ จาก กนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กทม. เพื่อนำไปส่งมอบให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเริ่มพิจารณางบประมาณในเดือนหน้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising