×

แถลงการณ์สภานักศึกษา มธ.​ ประณามใช้ความรุนแรง วอนอย่าเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
19.11.2020
  • LOADING...
แถลงการณ์สภานักศึกษา มธ.​ ประณามใช้ความรุนแรง วอนอย่าเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องประชาชน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ เรื่อง ประณามสถานการณ์การชุมนุม และหยุดเพิกเฉยต่อเสียงประชาชน โดยมีรายละเอียดระบุว่า 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมในวันที่ 17 พฤศจิกายน ได้ปรากฏความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝั่งจนบานปลายไปสู่สถานการณ์รุนแรงที่มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งเสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ก็ได้ถูกปัดตกในที่ประชุมรัฐสภา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

 

ประการแรก สภานักศึกษามีความกังขาต่อการปฏิบัติภารกิจแบบ 2 มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างดี แต่กลับปฏิบัติต่างกับผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งยังปรากฏว่ามีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมหนึ่งใส่อีกกลุ่ม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่แสดงท่าทีใส่ใจเท่าที่ควร

 

ประการต่อมา การปราบปรามผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่นั้นปรากฏว่า มีการใช้สารเคมีและกระสุนยางต่อผู้ชุมนุม อันเป็นการกระทำที่รุนแรง โดยเฉพาะกระสุนยางอันเป็นที่รับรู้ว่าสามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของผู้ที่ถูกกระสุนได้อย่างสาหัส การที่เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งใช้กระสุนยางเป็นอาวุธในการปราบปรามประชาชน จึงสะท้อนถึงท่าทีที่มองประชาชนเป็นศัตรูอย่างชัดเจน

 

ประการสุดท้าย การปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยความเคารพ การกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาบางคน นอกจากจะเป็นการละเลยเพิกเฉยต่อเสียงของประชาชนที่ได้เข้าชื่อเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญร่วมแสนแล้ว ยังปราศจากเหตุผลและหลักการรองรับที่ชัดเจน ตลอดเวลาการอภิปรายได้ปรากฏการป้ายสี มุ่งโจมตีองค์กรว่าเป็นเครื่องมือที่รับเงินจากต่างชาติ โดยละเลยถึงหลักการและแก่นสารของการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน อันเป็นการสะท้อนถึงความเพิกเฉยและไร้วุฒิภาวะที่จะรับฟังข้อเสนอปฏิรูปของประชาชน 

 

ณ ขณะนี้การต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิประชาชนของราษฎรยังไม่สิ้นสุดลง แต่ท่าทีของรัฐบาลในขณะนี้ นอกจากจะเป็นการละเลยต่อปัญหา ยังเป็นการสุมไฟให้ปัญหาเหล่านี้กองสูงและแก้ไขยากขึ้นไปอีก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนท่าทีและรับฟังเสียงข้อเรียกร้องปฏิรูปของประชาชน เพื่อให้การแก้ปัญหาตามกลไกในรัฐธรรมนูญยังมีความเป็นไปได้ อย่าตอบโต้ประชาชนด้วยความรุนแรง อย่าเพิกเฉยต่อการปฏิรูปตามกลไกสภาและรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง มิฉะนั้นการแก้ไขปัญหาตามระบบจะไม่อาจเกิดขึ้น และจะเป็นเงื่อนไขที่ผลักไสให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ความขัดแย้งที่บานปลายต่อไป 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories