×

ครม. เคาะแล้ว ขยายเวลาคง VAT 7% อีก 1 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

โดย THE STANDARD TEAM
10.09.2019
  • LOADING...
Thailand Plus Package

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จาก 10% เป็น 7% ต่อไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตนักลงทุนจากต่างประเทศ 7 ด้าน หรือ Thailand Plus Package ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories