×

เปิดสถิติประชากรไทยสิ้นปี 2565 กทม. ครองแชมป์สูงสุดกว่า 5 ล้านคน

06.01.2023
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

 

จากเอกสารดังกล่าวพบว่าประเทศไทยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นบุคคลสัญชาติไทย 65,106,481 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 31,755,032 คน เพศหญิง 33,351,449 คน และไม่ใช่สัญชาติไทย 983,994 คน แบ่งเป็นเพศชาย 515,383 คน และเพศหญิง 468,411 คน 

 

โดยพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่จำนวน 5,494,932 คน ขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดที่ 189,453 คน

 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising