×

‘การบินไทย’ ปิดดีลขาย ‘ที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม’ รวมมูลค่า 205 ล้านบาท พร้อมเผยไตรมาส 2 ได้ชำระหนี้มูลค่า 1.67 พันล้านบาทแก่เจ้าหนี้แล้ว

29.09.2022
  • LOADING...
การบินไทย

การบินไทย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูงวดวันที่ 15 มิถุนายน -14 กันยายน 2565 (ไตรมาส 2) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยดำเนินการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้แล้ว รวมมูลค่า 1,670 ล้านบาท รวมถึงได้ดำเนินการขายที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม มูลค่า 205 ล้านบาท และขายเครื่องบินเก่า 5 ลำ มูลค่าเกือบ 1 พันล้านบาท

 

วันนี้ (29 กันยายน) สุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย หรือ THAI ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟูสำหรับงวดวันที่ 15 มิถุนายน -14 กันยายน 2565 ดังนี้

 

  1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยงวดวันที่ 15 มิถุนายน -14 กันยายน 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมเป็นเงิน 1,670.159 ล้านบาท โดยบริษัทไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

 

  1. การเปลี่ยนกลุ่มเจ้าหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่บริษัทได้จัดทำคำร้องขอแก้ไขกลุ่มเจ้าหนี้สำหรับเจ้าหนี้จำนวน 17 ราย โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

 

  1. ความคืบหน้าการขายทรัพย์สินรอง ที่ศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่

 

  • หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS
  • หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่
  • เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 จำนวน 5 เครื่องยนต์

 

โดยการบินไทยได้ขายทรัพย์สินรายการดังกล่าวหมดแล้ว เหลือบางส่วนคือเครื่องยนต์จำนวน 2 เครื่องยนต์ จาก 5 เครื่องยนต์ และได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

 

ในงวดประจำไตรมาสนี้ บริษัทได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 จำนวน 2 เครื่องยนต์ ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในส่วนที่เหลือ 144,000 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 80% ของราคาขายครบถ้วนแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทได้เจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องยนต์กับผู้ซื้อภายในเดือนกันยายน 2565

 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 5 ลำ ราคาขายรวม 23.445 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 928 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 38 บาทต่อดอลลาร์) โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อ และได้รับเงินค่าขายเครื่องบินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

 

พร้อมกันนี้ ยังมีการอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ผู้ยื่นขอเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 2.80 ล้านดอลลาร์ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อ และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทบันทึกไว้ ในราคา 205.10 ล้านบาท

 

โดยการบินไทยได้รับเงินมัดจำมาแล้วจำนวน 20.51 ล้านบาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้ในรายงานความคืบหน้าประจำไตรมาสที่ 3 แล้วนั้น

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและการบินไทยได้ตกลงเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิมเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยให้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดจากการที่ผู้ซื้อขอเลื่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 5% และให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินงวดสุดท้ายในวันโอนกรรมสิทธิ์

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 การบินไทยได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และได้รับเงินค่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดชำระครบถ้วนแล้วตามที่ตกลงร่วมกัน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising