×

เจ้าหนี้ ‘การบินไทย’ โหวตรับการปรับแผนฟื้นฟูกิจการ ลดกรอบวงเงินกู้เพิ่มเติมเหลือ 2.5 หมื่นล้านบาท

02.09.2022
  • LOADING...
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น

 

บริษัทขอเรียนว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 78.59% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และร่วมออกเสียงยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

สำหรับการขออนุมัติแก้แผนฟื้นฟูที่เกิดขึ้นล่าสุด เป็นผลจากการที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าความต้องการใช้เงินทุนใหม่ลดลงจาก 50,000 ล้านบาท มาเหลือ 25,000 ล้านบาท 

 

โดย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า การขออนุมัติจัดหาเงินทุนใหม่จำนวน 25,000 ล้านบาท เป็นเพียงการขออนุมัติกรอบวงเงินเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการบินไทยอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนใหม่สูงสุดตามกรอบ เนื่องจากบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดและมีแนวโน้มที่รายได้จะเพิ่มขึ้น ในเบื้องต้นประเมินว่าความต้องการใช้เงินทุนใหม่อาจจะอยู่ที่เพียง 10,000 ล้านบาทเท่านั้น

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising