×

เปิดข้อมูลทะเบียนราษฎรล่าสุด ประชากรไทยลดลง 3.7 หมื่นคน มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

โดย THE STANDARD TEAM
12.02.2024
 • LOADING...
ประชากรไทย

วานนี้ (11 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรในปี 2566 พบว่า มีจำนวนราษฎรทั่วประเทศทั้งสิ้น 66,052,615 คน ลดลงจากปี 2665 จำนวน 37,860 คน หรือลดลงร้อยละ 0.06 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 65,061,190 คน ไม่มีสัญชาติไทย 991,425 คน ซึ่งจากจำนวนทั้งหมดนี้เป็นราษฎรเพศชาย 32,224,008 คน และ เพศหญิง 33,828,607 คน

 

ทั้งนี้ จังหวัด/ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 5,471,588 คน ส่วนสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรน้อยที่สุดคือ 187,993 คน

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่ 1 ล้านคนขึ้นไปมีทั้งหมด 20 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 21 จังหวัด/การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามลำดับ ดังนี้ 

 

 1. กรุงเทพมหานคร 5,471,588 คน
 2. นครราชสีมา 2,625,794 คน 
 3. อุบลราชธานี 1,869,608 คน 
 4. เชียงใหม่ 1,797,074 คน
 5. ขอนแก่น 1,779,373 คน
 6. ชลบุรี 1,618,066 คน 
 7. บุรีรัมย์ 1,573,230 คน
 8. อุดรธานี 1,558,528 คน 
 9. นครศรีธรรมราช 1,540,953 คน 
 10. ศรีสะเกษ 1,450,333 คน
 11. สงขลา 1,431,959 คน 
 12. สมุทรปราการ 1,372,970 คน 
 13. สุรินทร์ 1,367,842 คน 
 14. นนทบุรี  1,308,092 คน 
 15. เชียงราย 1,298,977 คน
 16. ร้อยเอ็ด 1,284,836 คน 
 17. ปทุมธานี 1,219,199 คน 
 18. สกลนคร 1,142,657 คน 
 19. ชัยภูมิ 1,113,378 คน 
 20. สุราษฎร์ธานี 1,075,788 คน 
 21. นครสวรรค์ 1,021,883 คน

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ข้อมูลทางปกครองทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครองรายงานว่า การปกครองส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศไทยมีจำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,142 หมู่บ้าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง จำนวนเทศบาล 2,472 แห่ง (เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising