×

เปิดตัวเลขประชากรไทยประจำปี 2564

02.02.2022
  • LOADING...
เปิดตัวเลขประชากรไทยประจำปี 2564

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว พบว่าประเทศไทยมีราษฎรเพศหญิงมากกว่าเพศชายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising