×

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยลดลงกว่า 11% พิษสงครามการค้า แนะผู้ประกอบการเร่งปรับตัวสร้างนวัตกรรมโดยเร็ว

17.06.2019
  • LOADING...

กฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ให้ข้อมูลว่า ทาง สอท. ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยไอโอที สมาคมนวัตกรรม สมาคมสมองกลฝังตัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและสร้างแพลตฟอร์มสำหรับภาคธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากเทคโนโลยีโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากไม่เร่งปรับตัวจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

 

ขณะนี้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แต่สถานการณ์การส่งออกกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงจากภาวะตลาดโลกที่ชะลอตัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตัวเลขการส่งออกเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 ลดลงอย่างชัดเจน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ 3.47 แสนล้านบาท ลดลง 11.29% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ส่วนประกอบ ขยายตัว 20.24% แผงสวิตช์ แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า ขยายตัว 9.11% หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัว 11.45%

 

สำหรับตลาดส่งออกหลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญของไทยอย่าง ประเทศจีน ปรับลดลง 13.88% เวียดนาม ลดลง 7.49% ขณะที่ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัว 21.92% สหรัฐอเมริกา ขยายตัว 13.74% ขณะที่ตลาดส่งออกหลักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสหรัฐอเมริกา ปรับลดลง 10.97% ฮ่องกง ลดลง 13.33% จีน ลดลง 21.48% สวนทางกับตลาดญี่ปุ่นที่ขยายตัว 2.54%

 

กฤษดาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จะเน้นการออกแบบรูปลักษณ์สินค้าและปรับวิธีการใช้งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาให้สินค้าประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมถึงส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์เซนเซอร์ ยุทธศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง ทิศทางการพัฒนาจะมีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นด้วย

 

โจทย์ใหญ่ในขณะนี้คือ การผลิตและการส่งออกสินค้าไทยยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของโลก ที่มุ่งเน้นสินค้าที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งปรับตัวโดยเร็ว

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising