×

รัฐบาลแจง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช เป็นตามแผนก่อสร้าง พรฎ.เวนคืนที่ดินในเส้นทางมีผลบังคับใช้แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
28.08.2022
  • LOADING...
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

วันนี้ (28 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาของโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร กระทรวงคมนาคมได้รายงานถึงความคืบหน้าว่าโครงการดำเนินการไปตามแผนงาน

 

สำหรับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างนั้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี โดยมีสาระสำคัญให้เจ้าหน้าที่เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนความต่อเนื่องของโครงการ

 

ไตรศุลีกล่าวต่อไปว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประกอบด้วย 15 สัญญา แยกเป็นงานโยธา 14 สัญญา และงานระบบ 1 สัญญา ตลอดเส้นทางมีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับ 188.68 กิโลเมตร คันทางระดับดิน 54.99 กิโลเมตร และอุโมงค์บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง 8 กิโลเมตร มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2569

 

สำหรับความคืบหน้าของงานโยธา 14 สัญญานั้น ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา ได้แก่ ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 9 สัญญา ได้แก่ ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร, งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กิโลเมตร, ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กิโลเมตร, ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กิโลเมตร, ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กิโลเมตร, ช่วงดอนเมือง-นวนคร ระยะทาง 21.80 กิโลเมตร, ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร, ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กิโลเมตร และช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กิโลเมตร

 

นอกจากนี้อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้าง 1 สัญญา ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ยังไม่ลงนาม 3 สัญญา ได้แก่ งานโยธาช่วงแก่งคอย-กลางดง และ ปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร, ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กิโลเมตร, และช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กิโลเมตร

 

ขณะที่โครงการฯ ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทางรวม 357 กิโลเมตร ได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่วนการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีการประสานความร่วมมือในรายละเอียดกับทางสปป.ลาวโดยต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดจะนำคณะทีมไทยแลนด์ไปเยือนสปป.ลาว พร้อมกับหารือความคืบหน้าโครงการร่วมกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising