Menu
252064

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับพิจารณาคุณสมบัติธนาธร สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

23.05.2019
  • LOADING...

วันนี้ (23 พ.ค.) หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต. ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบรัฐธรรมนูญ 98 (3)

 

ล่าสุดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ในที่ประชุม 9 ต่อ 0 เห็นตรงกัน รับพิจารณาคุณสมบัติ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และจะเตรียมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติ 8 ต่อ 1 มีคำสั่งให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR