×

กลุ่มผู้ขับแท็กซี่นำมิเตอร์มาปรับจูนใหม่ รับรองอัตราค่าโดยสารใหม่ ดีเดย์วันแรกที่สถานีกลางบางซื่อ

โดย THE STANDARD TEAM
16.01.2023
  • LOADING...
สถานีกลางบางซื่อ

วันนี้ (16 มกราคม) ที่สถานีกลางบางซื่อ (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับแท็กซี่ปรับจูนมิเตอร์ หลังจากกระทรวงคมนาคมออกประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร และลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องนำมิเตอร์ไปปรับจูนมาตรค่าโดยสารที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศฯ เริ่มวันนี้วันแรกจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

 

พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ Printax, ROYAL), บริษัท ซันไทมิเตอร์ จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ 3TM), บริษัท จีพีเอสไทยสตาร์ จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ G-TAX) และบริษัท ทีเอชที โปรเกรส จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ PROFITTO) นำเจ้าหน้าที่มาให้บริการปรับจูนมิเตอร์ที่สถานีกลางบางซื่อ

 

ทั้งนี้ มิเตอร์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด-บกพร่อง และหลังการปรับจูน กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของมิเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนดที่สถานีกลางบางซื่อ สำหรับมิเตอร์นอกจาก 4 ยี่ห้อดังกล่าว หลังจากนำมิเตอร์ปรับจูนที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์แล้ว สามารถนำมิเตอร์มารับรองความถูกต้องที่สถานีกลางบางซื่อได้เช่นกัน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising