×

Yoshikazu Higashitani

19 มีนาคม 2023

‘กินเงินเดือนแต่ไม่เข้าสภา’ สรุปวีรกรรม ส.ว. ญี่ปุ่นอดีตยูทูเบอร์ ถูกขับพ้นตำแหน่ง เผชิญคดีฉาว ข่มขู่-ฉ้อโกง

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาพลักษณ์การเมืองญี่ปุ่นในสายตาผู้คนทั่วโลก เป็นไปด้วยความ ‘สง่างามและรับผิดชอบ’ โดยนักการเมือง ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ไปจนถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ต่างก็แสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่าง ‘เอาจริงเอาจัง’ ต่อหน้าที่ของตน หลายครั้งถึงขั้น ‘ลาออก’ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ เมื่อไม่สามารถทำหน้าที่บ...


X
Close Advertising