×

WUWM Bangkok 2024

23 พฤษภาคม 2024

WUWM Bangkok 2024: ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางค้าส่งเกษตรและอาหารสด รับประชากรโลก 9 พันล้านคนในปี 2593 ‘ตลาดไท’ ชูศักยภาพฮับภูมิภาค

ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากภาคส่วนหนึ่งของประเทศไทย แม้ว่าจะมีสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศ แต่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าว น้ำตาล, สับปะรด, กลุ่มมะม่วง-มังคุด-ฝรั่ง, กุ้ง, น้ำมันปาล์ม, ทูน่ากระป๋อง, สับปะรดกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง และ...


X
Close Advertising