×

World Population Review

World Population Review
6 ตุลาคม 2022

ไทยรั้งอันดับ 15 ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนมากที่สุดในโลก ปี 2022

เว็บไซต์ World Population Review เผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจประเทศที่มีกรณีการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนมากที่สุดในโลก ประจำปี 2022 พบว่าไทย ติดอันดับที่ 15 โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนจำนวน 2,804 คน และมีอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน เฉลี่ย 3.91 คน ต่อประชากร 1 แสนคน   โดยบราซิล เป็นประเทศที่มีจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุ...
23 สิงหาคม 2018

อันดับประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกประจำปี 2018

อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และนี่เป็นอีกครั้งที่ประเทศในทวีปเอเชียติด 6 อันดับแรกจากหัวตารางถึง 4 ประเทศในการจัดอันดับประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกประจำปี 2018 โดย World Population Review ที่สำรวจและเก็บข้อมูลการฆ่าตัวตายใน 177 ประเทศทั่วโลก   ไทยอยู่อันดับที่ 28 มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 16 ...


X
Close Advertising