×

World Competitiveness Center

ความสามารถในการแข่งขัน ไทย
21 มิถุนายน 2021

IMD ขยับความสามารถในการแข่งขันไทยปีนี้ขึ้นหนึ่งอันดับ อยู่ที่ 28 จาก 64 ประเทศ

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือสถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2021 พบว่าประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ มาอยู่ในลำดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ    การจัดอันดับของสถาบัน IMD จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาวัดผลจาก...
31 พฤษภาคม 2019

โฆษกพลังประชารัฐยินดีรัฐบาล หลัง IMD ขยับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับจากปีก่อนหน้า

กอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวยินดีกับรัฐบาล หลังอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของไทย โดย World Competitiveness Center ของ IMD ได้ปรับขึ้นถึง 5 อันดับ จากที่ 30 ในปีก่อนหน้าเป็นอันดับที่ 25 ในปีนี้   กอบศักดิ์กล่าวว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พิสูจน์ว่าประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้วที่รัฐบ...
24 พฤษภาคม 2018

สภาพัฒน์แจง อันดับแข่งขันไทยลดลงเนื่องจากรัฐใช้งบขาดดุล ส่วนโครงสร้างพื้นฐานปรับอันดับดีขึ้น

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ แถลงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center โดย International Institute for Management Development หรือ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 63 เขตเศรษฐก...