×

W8 Space

W8 Space
18 พฤษภาคม 2022

TASTE: W8 Space บาร์แห่งใหม่ย่านเจริญนครที่อยากชวนทุกคนมา Mingle กัน

ช่วงเวลากว่าสองปีที่การ Work from Home และการอยู่บ้านเป็นวิถีการใช้ชีวิตหลักของพวกเรา หากมีช่วงเวลาที่อยากสังสรรค์ ‘บ้านเพื่อน’ คือสถานที่ตอบโจทย์ที่ผุดขึ้นมาเป็นความคิดแรกๆ เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นของ W8 Space (ดับเบิ้ลยูเอท สเปซ) บาร์แห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเจอกันในบรรยากาศของบ้านเพื่อนที่อบอุ่น เป็นกันเอง และมีของทานเล่นให้ได้ใช้เวลาอัปเ...

Close Advertising