×
500047

Utility Token

ตลาดคริปโต
14 มิถุนายน 2021

ก.ล.ต. แจงการออกกฎเกณฑ์คุมตลาดคริปโตฯ ยึดความเสี่ยงผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

จากกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คุมเข้มตลาดคริปโตฯ โดยสั่งห้ามนำ ‘Utility Token พร้อมใช้’ เข้าเทรดในกระดาน ทั้ง Meme, Fan, NFT และโทเคนที่ออกโดยศูนย์ซื้อขาย โดยประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 11 มิถุนายน    ล่าสุด รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้แถลงเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายของการออกเกณฑ์ในครั้งนี้ให้ความส...
14 มิถุนายน 2021

ชมคลิป: ก.ล.ต. เข้มห้าม ‘Utility Token พร้อมใช้’ เข้าเทรด สะเทือนวงการ? | Morning Wealth 14 มิถุนายน 2564

ก.ล.ต. คุมเข้มตลาดคริปโตฯ สั่งห้ามนำ ‘Utility Token พร้อมใช้’ เข้าเทรดในกระดาน ทั้ง Meme, Fan, NFT และโทเคนที่ออกโดยศูนย์ซื้อขาย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีมุมมองอย่างไร พูดคุยกับ อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ Chief Executiv...
ก.ล.ต.
12 มิถุนายน 2021

ก.ล.ต. คุมเข้มตลาดคริปโตฯ สั่งห้ามนำ ‘Utility Token พร้อมใช้’ เข้าเทรดในกระดาน ทั้ง Meme, Fan, NFT และโทเคนที่ออกโดยศูนย์ซื้อขาย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยห้ามให้บริการโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) และคริปโตเคอร์เรนซีตามที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขาย) ต้องจัดให้มีข้อกำหนดว่า ในกรณีของโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขาย หากผู้ออกโท...
5 กุมภาพันธ์ 2018

รู้จัก JFin Coin และเหตุผลที่ว่า ทำไม Jaymart ต้องระดมทุนผ่านระบบ Blockchain?

JFin Coin คืออะไร? เพื่อหาคำตอบ คุณอาจจะพิมพ์คำว่า ‘JFin Coin’ ในกูเกิล แต่ผมคิดว่าวิธีการที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด คือการกลับไปดูที่จุดประสงค์ตั้งต้นว่า JFin Coin เกิดมาเพื่ออะไร?   JFin Coin เกิดจากบริษัทในกลุ่ม Jaymart ที่ต้องการระดมทุนผ่าน ICO (คนที่ไม่รู้ว่า ICO คืออะไร มีอธิบายในหัวข้อต่อไปครับ) เพื่อนำไปพัฒนา Decentralized Di...