×

Tuber lannaense

8 กันยายน 2017

นักวิจัยไทยค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลสายพันธุ์ใหม่ของโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่

     ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลก บริเวณทางตอนเหนือสุดของประเทศ นับเป็นการค้นพบเห็ดสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      ทีมนักวิจัยไทยยืนยันว่า เห็ด 2 ชนิดที่ค้นพบในประเทศไทยคือเห็ดทรัฟเฟิลจริง ทั้งโครงสร้างทางพันธุกรรมและลักษณะภาพรวมภายนอก ซึ่งแท...

Close Advertising