×

นักวิจัยไทยค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลสายพันธุ์ใหม่ของโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่

08.09.2017
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลก รวมถึงเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียนที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลก บริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการค้นพบเห็ดสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลก บริเวณทางตอนเหนือสุดของประเทศ นับเป็นการค้นพบเห็ดสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ทีมนักวิจัยไทยยืนยันว่า เห็ด 2 ชนิดที่ค้นพบในประเทศไทยคือเห็ดทรัฟเฟิลจริง ทั้งโครงสร้างทางพันธุกรรมและลักษณะภาพรวมภายนอก ซึ่งแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะพบเห็ดชนิดนี้ในพื้นที่เขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย เนื่องจากเห็ดทรัฟเฟิลจะขึ้นได้ดีในเขตพื้นที่อบอุ่นและเขตหนาว โดยเฉพาะในทวีปยุโรป โดยเห็ดสายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในจังหวัดเชียงใหม่ของไทย

 

 

     เห็ดทรัฟเฟิลสีขาวที่ถูกค้นพบนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า ‘เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)’ ซึ่งหมายถึง ‘เห็ดสีขาวที่มีกลิ่นหอมดุจทวยเทพ’ ในขณะที่เห็ดทรัฟเฟิลอีกสายพันธ์ุหนึ่งที่ถูกค้นพบ ผิวข้างนอกมีสีน้ำตาล ในขณะที่ข้างในมีสีขาว และได้รับการตั้งชื่อว่า ‘เห็ดทรัฟเฟิลล้านนา (Tuber lannaense)’

     และล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิลที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดทรัฟเฟิลสีขาวที่พบมากในอิตาลี (Tuber magnatum) ซึ่งถือว่า เป็นเห็ดทรัฟเฟิลที่มีราคาแพงที่สุดในโลก มีราคาสูงถึง 150,000-160,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว

     ศ.ดร. สายสมร ลำยอง หนึ่งในทีมวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ทีมวิจัยนี้ได้เริ่มศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด (ฟังไจ) มาตั้งแต่ปี 1999 จนกระทั่งปี 2014 ที่ ดร. นครินทร์ สุวรรณรา ได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลสายพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงการค้นพบเห็ดสายพันธ์ุใหม่ของโลกโดย ดร. จตุรงค์ คำหล้า หนึ่งในทีมวิจัยในปีต่อๆ มา

 

 

     ตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษ ทีมนักวิจัยไทยเก็บข้อมูลตัวอย่างของเห็ดไปมากกว่า 8,000 ชนิด และมากกว่า 60 ชนิด เป็นเห็ดสายพันธ์ุใหม่ของโลก

     การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลทั้ง 3 สายพันธ์ุในประเทศไทย โดยเฉพาะในเชียงใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของทีมนักวิจัยไทย เพราะนี่คือการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในเขตพื้นที่ที่อยู่บริเวณเส้นละติจูดที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับรายงานการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลทั่วโลก และประเทศไทยอาจจะกำลังมีการทำฟาร์มเห็ดทรัฟเฟิลขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดทางเศรษฐกิจจากการค้นพบที่เกิดขึ้น สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่นและเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศอีกช่องทางหนึ่งในอนาคต

 

Photo: GIUSEPPE CACACE/AFP

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising