×

Sustainable Business

Sustainable Business
24 ธันวาคม 2021

6 บทเรียน จาก 6 ธุรกิจ สร้าง ‘Sustainable Business’ อย่างไร? สร้างผลกำไรที่ดีไปพร้อมๆ กับดูแลโลก ชุมชน และคนที่เรารัก [ADVERTORIAL]

ช่วงปีที่ผ่านมา เทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Business ถูกพูดถึงในแทบทุกวงการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างกำไร สร้างการเติบโตพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อโลกและสังคมก็มีให้เห็นมากขึ้นเช่นกัน วัดได้จากแนวโน้มการลงทุนที่เริ่มนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ด้านสถาบันการเงินก็สนใจให้เง...
Sustainable Business
19 พฤศจิกายน 2021

วิธีสร้าง ‘Sustainable Business’ ธุรกิจไหนก็ยั่งยืนได้ เพราะความยั่งยืนไม่ใช่การยืนหยัดแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ต้องยืนเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน [ADVERTORIAL]

เทรนด์การดำเนินธุรกิจในยุคนี้ กลยุทธ์สร้าง ‘กำไร’ ไม่สำคัญเท่ากับการตั้งเป้าหมายสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ ‘Sustainable Business’ อีกแล้ว เพราะจากนี้ไปทุกธุรกิจต้องให้ความใส่ใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หรือสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างรากฐานที่แข็งแรง เป็นการดำเนิน...
Sustainable Business
31 ตุลาคม 2021

กางแผนสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านคู่มือ ‘Sustainable Business ชนะใจผู้บริโภคโลกใหม่ด้วยวิธีคิดธุรกิจแบบยั่งยืน’ จาก THE SME HANDBOOK by UOB Season 2 [ADVERTORIAL]

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนล้วนมีส่วนในการสร้างก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ผลิตก็ตาม และทุกขณะที่โลกเริ่มป่วยหนักขึ้น คงไม่เหมาะที่จะโยนภาระความรับผิดชอบนี้ให้กับใคร ประเด็นนี้เองที่ทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกหันมาจับมือและสร้างพันธสัญญากันอย่างจริงจัง   การประกาศแผน Net Zero หรือ Carbon Credit ของหลายธุรกิจ คือแนว...

Close Advertising