×
487378

Stagflation

11 พฤษภาคม 2021

ชมคลิป: ทำความรู้จักภาวะ Stagflation | Wealth Q&A

คำถาม (Q): ภาวะ Stagflation คืออะไร คำตอบ (A): ติดตามคำตอบได้ในคลิปนี้   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00-8.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH   อัปเดตข่าวสารจากสำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน โดยทีมข่าว THE STANDARD ได้ที่ https://thestandard.co/wealth/ ...
วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย เสี่ยงภาวะ Stagflation หรือไม่?
11 พฤษภาคม 2021

ชมคลิป: วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย เสี่ยงภาวะ Stagflation หรือไม่?

ธนาคารกลางต่างๆ เริ่มส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยกลับมีความเสี่ยงว่าจะเผชิญภาวะถดถอยซ้ำซ้อน จึงกลายเป็นคำถามว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะ Stagflation หรือไม่ พูดคุยกับ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelli...
เศรษฐกิจชะลอ เงินเฟ้อพุ่ง ไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Stagflation รายได้ลด แต่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่
11 พฤษภาคม 2021

เศรษฐกิจชะลอ เงินเฟ้อพุ่ง ไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Stagflation รายได้ลด แต่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวในลักษณะ ‘วีเชพ’ ซึ่งมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ ‘เงินเฟ้อ’ ทำให้ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต้องเฝ้าติดตามดูการเพิ่มขึ้นของตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ธนาคารกลางบางประเทศเริ่มส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินลง   สำหรับประเทศไทย แม้เศรษฐกิจยังมีความอ่อนแอและมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อน หลัง...
ไทยเสี่ยงภาวะ Stagflation หรือไม่? | Morning Wealth 11 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2021

ชมคลิป: ไทยเสี่ยงภาวะ Stagflation หรือไม่? | Morning Wealth 11 พฤษภาคม 2564

ไทยเสี่ยงภาวะ Stagflation หรือไม่? เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงว่าจะเผชิญภาวะถดถอยซ้ำซ้อน กลายเป็นคำถามว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะ stagflation ซึ่งเป็นภาวะที่รายได้ชะลอแต่ค่าครองชีพสูงขึ้นหรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์จะประเมินสถานการณ์นี้อย่างไร ธนาคารกลางต่างๆ เริ่มส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินตามการฟื้นตัว...