×

Smile Design

27 ธันวาคม 2022

‘COSDENT’ ออกแบบนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มอย่างไร? จึงคว้ารางวัล International Innovation Awards 2022 ในหมวด Service & Solution ได้สำเร็จ [ADVERTORIAL]

  เชื่อหรือไม่ว่าการเดินเข้าคลินิกทันตกรรมของคนยุคนี้เปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนถ้าไม่ได้เข้าไปเพื่อขูดหินปูน ก็ต้องมีปัญหาหรืออาการที่เกี่ยวกับโรคฟัน   เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเกินครึ่งเดินเข้าคลินิกทันตกรรมเพื่อต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับรอยยิ้ม ส่งผลให้คลินิกทันตกรรมยุคใหม่เองก็ต้องปรับแนวทางการให้บริการเพื่อตอบรับความต้องการขอ...


X
Close Advertising