×

Request to Pay

14 กุมภาพันธ์ 2018

แบงก์ชาติ เตรียมปล่อยบริการเก็บเงินผ่านพร้อมเพย์ เอาใจ SMEs และนักช้อปฯ เริ่ม 17 ก.พ. นี้

แบงก์ชาติ เปิดตัวบริการเรียกเก็บเงิน Request to Pay ผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อกระตุ้นร้านค้าและนักช้อปฯ ใช้บริการ รองรับทั้งหน้าร้านและอีคอมเมิร์ซ ขณะนี้สถาบันการเงินเตรียมพร้อมแล้ว เริ่ม 17 ก.พ. นี้   สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ข้อมูลว่า สถาบันการเง...

X
Close Advertising